2013 S.O.S İSTANBUL MİMARLIK ÖĞRENCİLERİNE AÇIK FİKİR PROJESİ YARIŞMASI "TAKSİM BÖLGESİ İÇİN ALTERNATİF ÖNERİLER" JÜRİ TOPLANTI TUTANAĞI

2013 S.O.S İSTANBUL MİMARLIK ÖĞRENCİLERİNE AÇIK FİKİR PROJESİ YARIŞMASI
"TAKSİM BÖLGESİ İÇİN ALTERNATİF ÖNERİLER"
JÜRİ TOPLANTI TUTANAĞI
1 Kasım 2013 tarihinde teslim edilen 18 projeyi değerlendirmek üzere jüri üyeleri ve danışman jüri üyeleri, 09 Kasım 2013 Cumartesi günü saat 09:30'da YEM'de eksiksiz toplanmıştır. Jüri değerlendirme çalışmaları, kazananların kimlik zarflarının açılması ve isimlerin belirlenmesi ile 09 Kasım 2013 Cumartesi günü saat 16:30 'da sonlandırılmıştır.

Jüri tarafından aşağıda sıralanan başlıklar bağlamında projeler değerlendirilmiştir.
 • Projenin düşünsel altyapısı
 • Mekânın belleği ile ilişki
 • Kentsel açık alan stratejisi
 • Yeşil alan sistemi
 • Kamusal mekân anlayışı
 • Yaya – araç erişim önerileri
 • Gündelik yaşama katkı
 • Yeni program önerileri
 • Alan ile ilgili analiz ve tespit çalışmalarının düzeyi
 • Alanın topoğrafik özellikleri ile ilişki
 • Düşüncelerin yazılı ve çizili olarak aktarılmasındaki beceri

JÜRİ RAPORU
RAPORTÖR ELEMESİ
4 SIRA NO'LU PROJE Yarışma şartnamesinde belirtilen ve yarışmacılardan istenen teslim şartlarına uymadığı gerekçesiyle raportör tarafından elenmiştir.


İKİNCİ ELEMEDE
Tüm projelerin incelenmesi sonucu, çizim ve ifadelerin yeterli bulunduğu, konu ve senaryo isteğinin sağlandığı görülürken, 12 sıra no.lu ve 14 sıra no.lu projeler istenen içeriğin yeterli bulunmaması nedeniyle oy birliği ile 2. turda elenmişlerdir.


ÜÇÜNCÜ ELEMEDE

1 SIRA NO’LU PROJE
Yaklaşım olarak yayaların üst kotta kurduğu ilişki olumlu bulunmasına karşın, platform önerisinin noktasal olmaktan öteye geçemeyip bütünselliğe ulaşamaması, kamusal bir mekânı tam anlamıyla ifade etmemesi, özellikle The Marmara önündeki alanın mekânsal sıkıntıları ve Beyoğlu /Gezi Parkı yaya ve taşıt ilişkilerinin çözümsüz olması nedeniyle oy çokluğuyla 3. turda elenmesine karar verilmiştir.
3 SIRA NO'LU PROJE
Kent parkı” fikriyle bütünselleştirici bir dizi kamusal etkinlik programının temel alınması olumlu bulunmasına karşın, yıkım önerisi ve kentsel yaşama dair önerilerin olgunlaşmaması nedeniyle oy birliği ile 3. turda elenmesine karar verilmiştir.

5 SIRA NO'LU PROJE
Önerilen “ekolojik koridorlar” ve kamusal işlevleri olumlu bulunmasına karşın, mekânsal karşılığının olgunlaşmaması ve özgün ana fikrin yeterince anlatılamaması nedeniyle oy birliği ile 3. turda elenmesine karar verilmiştir.
17 SIRA NO'LU PROJE
Güncel olayları çok iyi içselleştirmesi, kütüphane, gezi kazıları sergisi, sinema ve benzeri gibi kamusal işlevlerle dolu program ve senaryosu olumlu değerlendirilmesine karşın, bu işlevlerin mekânsal karşılığının yeterince olgunlaşmaması nedeniyle oy çokluğuyla 3.turda elenmiştir.

DÖRDÜNCÜ ELEMEDE
7 SIRA NO'LU PROJE, Kamusallığı, festival kavramı ile tanımlaması, yeşil bir koridorla meydan ve parkın birbiri içine geçmesi ve böylece ulaşılabilirliğin sağlanması jüri tarafından olumlu karşılanmasına karşın bu fikrin mekânsallaşması konusundaki yeterince olgunlaşmadığı için 4.tur'da oy çokluğu ile elenmiştir.
15 SIRA NO'LU PROJE, Tarihe bakışı, başka bir paralel zaman-mekân kurgusu üzerinden geçmişle kurduğu diyalog ve kurguladığı alternatif senaryosu, önerilen metodolojinin özgünlüğü, sonuç ürün yerine süreç odaklı yaklaşımı ile ayrışan bir öneri getirmesi olumlu bulunmasına karşın, yarışmanın ana odağı olan Taksim’de kent-mimarlık ilişkilerinde getirdiği açılım yeterince olgun bulunmadığı, bütünsel bir ulaşım sistemindeki aksamlar gözlendiği için oy çokluğu ile 4.turda elenmiştir.
16 SIRA NO'LU PROJE
Bütüncül bakışı, bu bütüncül yaklaşımı insan kotuna indirgeme çalışmaları olumlu bulunmasına karşın tescilli bir Park ve çevresine çok fazla müdahale edilmesi nedeniyle oy çokluğuyla 4.turda elenmiştir.
18 SIRA NO'LU PROJE
Kentsel belleği dışlamadan sunduğu özgün "interaktif halı" düşüncesinden hareketle güncel tartışmalara getirdiği yorumu, yeşili odak alıp, yoğunluğu çevresine aktarmayı sağlaması ve ulaşım sistemi açısından olumlu bulunmasına karşın, bu düşüncenin mekânsal organizasyonu; özellikle park altında yürüme kotuna dek uzanan ve yoğun olarak algılanan bir yapısallaşma önerisi getirmesi olumsuz bulunması nedeniyle oy çokluğuyla 4.turda elenmiştir.

MANSİYONLAR
2 SIRA NO'LU PROJE
Wi -fi çemberi” tanımıyla zamansızlık ve mekânsızlık kavramlarını ele alışı, toplumsal belleği ortaya koyma ve yaşanmışlığı dijitalleştirerek depolama fikri, bir eleştirel anlatı ve sorgulama biçimi olarak ele alınışı; “yok-mimarlık” örneği olarak yeni bir yaklaşım getirişi olumlu değerlendirilmesine karşın, mevcut fiziksel koşullarla baş etme konusunda bir öneri geliştirmemiş olması nedeniyle mansiyon ödülüne oy birliği ile hak kazanmıştır.
8 SIRA NO'LU PROJE
"Engelsiz"lik yaklaşımıyla yaratılan merkezi/bütünleşen alan yaratan ana fikri, boşlukları küçülterek alanı tarifleme çabası, Metro-müze ilişkisi, yeraltı müzesi ve kesitlerin yeniden ele alınabileceği önerisi olumlu karşılanmasına karşın, mimarlık ve kentsel coğrafya ile kurduğu ilişkinin tam olgunlaşmaması nedeniyle mansiyon ödülüne oy birliği ile hak kazanmıştır.
10 SIRA NO'LU PROJE
Her iki meydanın bütünleşerek tarifli bir meydan yaratması yanında yaya sirkülasyonu ve yeşil alanın birbiriyle ilişkisinin kesintisiz devam etmesi, trafik akışının sağlanması olumlu değerlendirilmesine karşın mekânsal bağlantılarının zayıf olması ve insan ölçeğindeki mekân organizasyonundaki sorunların çözümsüz kalması nedeniyle mansiyon ödülüne oy çokluğu ile hak kazanmıştır.
13 SIRA NO'LU PROJE
Sunduğu modüler kent meydanı önerisi ve sergilediği pratik ve esnek ulaşım eksenleri, kentlileşme ve mimarlık alanlarına yaklaşımındaki mizah anlayışı olumlu bulunmasına karşın, tescilli park alanına müdahale eleştirilerek mansiyon ödülüne oy birliği ile hak kazanmıştır.

ÖDÜLLER
9 SIRA NO'LU PROJE
Tescilli parkın zedelenmesinin olası bedelini göze alarak ortaya koyduğu eleştirel fikir ve güçlü duruşu başarılı bulunmuştur. Getirilen ulaşım çözümleri, yeraltı-yerüstü ilişkisi üzerinden meydanın küçük ve farklı kotlardaki parçalanmaları, karşılaşma ve dinamik sosyal alanları güçlendiren mimari bir öneri olarak değerlendirilmesine karşın yeni uzun tünel önerisinin yeniden ele alınması eleştirisi getirilerek oy çokluğu ile 3. lük Ödülü’ne layık görülmüştür.
6 SIRA NO'LU PROJE
"Duvar" kavramını ele alışı, özgür ifade ortamının doğru kodlarını kullanarak bütünleştirici ve özgürleştirici yaklaşımı ve bunun duvar ile kurduğu güçlü tezatın etkisi olumlu bulunmasına karşın bütünselliği sağlamada sınırlı kalışı ile oy birliği 2.lik Ödülü’ne layık görülmüştür.
11 SIRA NO'LU PROJE
Güçlü kavramsallaştırma süreci, manifesto özelliğinin ötesine geçerek farkındalık yaratan sorgulama yaklaşımı, aktif bedeni öne çıkarması, tanımsız/esnek mekân yaratması başarılı bulunarak oy birliği ile 1.lik Ödülü’ne layık görülmüştür

JURİ GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Yarışmaya katılımın beklentilerin altında olduğu ifade edilebilse de projelerin niteliğinin yüksek ve düşünsel altyapı açısından zengin olduğu saptanmıştır.

Hem görsel hem de içerik açısından diyagramatik/şematik anlatımlardaki başarı ön plana çıkmaktadır. Analizlerdeki olgun ve farklılaşan yaklaşımlar da övgüye değerdir. Projelerin metinsel boyutu jüri tarafından detaylıca ele alınmış ve içerikleri takdir edilmiştir. Konunun gençler tarafından kavranmasındaki zenginlik, önerilerdeki farklılaşma ve özgünlük dikkate değerdir.

Projelerin bir bölümünde karşılaşılan ortak eksiklik ise üst ölçekli senaryoların ve önerilerin alt ölçeklerde mekânsal karşılıklarının bulunamamasıdır. Analiz, metin, diyagram ve üst ölçekli gösterimlerdeki başarı genel olarak alt ölçeklerde sürdürülememiştir. Bir diğer saptama da farklı disiplinlerin bir araya gelmesindeki eksikliktir.

Yarışma projelerinde başlangıçtaki hedeflerimizin büyük ölçüde gerçekleştiğini tespit etmiş bulunmaktayız.

Kamusal alan ve mekân üretimine, projelerde ayrılan yer ve önem, yapılacaklar ve yapılamayacakların tartışmaya açılması sağlanmıştır.

Yarışmacıların ayrıca ve özellikle kamusal alan elde edilmesi için farklı açılımlar önerdikleri görülmüş ve bu durum Gezi Ruhunun bir yansıması olarak değerlendirilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

S.O.S İstanbul Hakkında