2007 S.O.S İstanbul Yarışması Jüri Raporu

“AKM’nin Yeniden Kent Kültürüne, Taksim Meydanına ve İstanbul’a Kazanılması İçin Alternatif Öneriler” Mimarlık Öğrencilerine Açık Fikir Projesi Yarışması

JÜRİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI
Jüri üyeleri, Bünyamin Derman, Haydar Karabey, Cem İlhan, Timur Kayserilioğlu , Murat Tabanlıoğlu, Ömer Kanıpak ve raportör Hande Dedeal saat 14:00’da İSTANBUL SERBEST MİMARLAR DERNEĞİ merkezinde toplandı. Toplantıya Kerem Erginoğlu’nun gecikmeli katılımını bildirmesinden dolayı yedek jürı uyesı Timur Kayserilioğlu’nun asli jüri üyesi olarak atanmasına karar verildi.

Cem İlhan oy birliği ile jüri başkanı seçildi.

Raportör, yarışmaya, 37 projenin katıldığı ve teslim edilen tüm projelerin değerlendirilmeye alınmasına karar verildi.

Jüri üyeleri, öncelikle tüm projeleri tıoplu olarak incelediler. Yapılan ön değerlendirmede, katılım düzeyinin gerek nitelik gerekse nicelik açısından yüksek oluşu ve yarışmaya katılan tüm projelerin belirlenen soruya belirli bir düzeyin üzerinde katkı koydukları görüldü. Jüri, daha önce “Galataport” konusunda açmış olduğu öğrenci yarışmasında olduğu gibi, bu kez de kenti, kültürü ve mimarlığı ilgilendiren konularda, sorunun bir kez de kentliye, özellikle de gençlere sorulması ile ne denli farklı ve yaratıcı çözümler elde edebileceğini göstermesi bakımından sonucun sevindirici olduğunu vurguladı .

Daha sonra yapılan toplu çalışma sonucunda birinci elemeye geçildi;
1. elemede; 3 5 7 9 15 19 34 37 sıra nolu ve projelerin elenmesine oy birliği ile karar verildi.
2. elemede; 1,2,4,6,10,11,12,13,14,16,21,24,27,28,29,30,31,35 ve 36 sıra no’lu projelerin elenmesine karar verildi.
2. Elemede elenen projelerin AKM kompleksine müdahale ve yakın çevresi konusundaki zaafları aşağıdaki maddeler olarak tespit edilmiştir.
  • Şehircilik, ulaşıma çözümler önerme, dikkate alma,
  • AKM’nin ana fonksiyonlarına müdahale,
  • Bina iç mekanına ve temel opera-bale işlevine yapılan müdahale (kadırmak, parçalamak vb.),
  • Cepheye indirgenen çözümler,
  • Çevre ilişkilerinde süreklilikten yoksunluk,
  • Mevcut yapı ve doku ile kurulan ilişkilerde sorunlar, (ölçek, volüm, yüklü program? vb.)

3. elemede; 8, 22,26, 32 sıra no’lu projeler kamusal alanla kurulan bağlantıların zayıflığı veya dengesizliği, mevcut kitlelerle yeterli bağlantılar kurulamaması nedenleriyle elendi.

Kalan 6 proje ödüle değer bulundu. Bu 6 projenin tümü varolan potansiyel alanlarda çağdaş kültür merkezi dinamizmini aradığı için ödüle layık görülmüşlerdir.

KAZANAN PROJELER HAKKINDA JÜRİ GÖRÜŞLERİ
17 sırano’lu proje,
10231 Rumuzlu Yarışmacılar
Cengizhan Aydın (Kocaeli Üniversitesi)
Hatice Büşra Al (YTÜ)

Üst kotları şehre açması ve Boğaz cephesini dikkate almada ki başarısı, mevcut otoparkta yapılan başarılı yapay topoğrafya önerisi, metro bağlantısının başarılı bir şekilde yapıya entegre edilmesi, cephede oluşturulan gezi yolu ve bu önerinin yapı çevresinde kullanılması nedeniye proje ödüle hak kazanmıştır

18 sırano’lu proje,
73748 Rumuzlu Yarışmacılar
Merve Gül Özokçu (İTÜ)
Seda Kurt (İTÜ)
Tutku Sevinç (İTÜ)

Meydan yönünde ikinci bir cephe oluşturarak mevcut meydan alanlarından AKM lehine mekan çalan ve meydan kavramına yeni bir yaklaşım getiren, çatının potansiyellerini göz önünde bulundurarak bu alanı kullanan, tasarlanan teras aracılığı ile Boğaz’la ilişki kuran bu proje ödüle layık gürülmüştür.

20 sırano’lu proje,
17803 Rumuzlu Yarışmacı:
Ali Dur (İTÜ)

"Bu yapı çirkin” diyenlere yanıt verircesine önerdiği aykırı cephe yaklaşımına karşın yapının meydanla kurabileceği ilişki için farklı bir iletişim arayüzü hayali, kentsel ara mekanlarda, özellikle AKM’nın ardındaki boşluklarda önerilen duyarlı çözümler, AKM'nin bulunduğu yapı adasının tüm potansiyellerini gözeten yaklaşımlar ve çevresini kamu kullanımına sunmadaki cömert duruşu ile proje ödüle değer bulunmuştur.

23 sırano’lu proje,
13705 Rumuzlu Yarışmacılar,
İpek Sarı (YTÜ)
Serdar Köroğlu (YTÜ)

Meydana getirilen olumlu ve denenebilir doku önerisi ve bir yürüyüş yolu üzerinden iç/dış kurgusu üzerinden getirilen çözüm önerisi olumlu bulunmuştur. Proje ödüle hak kazanmıştır.

25 sırano’lu proje,
21325 Rumuzlu Yarışmacılar
Mehmet Yiğit Öztürk (YTÜ)
Kakı Can Özkan (YTÜ)

Projenin sunduğu kararlı tavır çerçevesinde, süreklilik de sağlanarak üst örtü platformu ile yapay topoğrafya yaratmadaki başarısı, teras kullanımı ve Boğaz’a açılması nedeniyle proje ödüle hak kazanmıştır. Ayrıca “yapı koruma” kavramının rahatsız etmeden kullanarak buna başka bir perspektif getirmesi, gece ve gündüz yaşantısını gözler önüne sererek senaryo sunması ve tüm bu fikirleri sunarken gösterdiği grafik ifade başarısı ile de jürinin olumlu eleştirilerini almıştır.

33 sırano’lu proje,
18570 Rumuzlu Yarışmacı:
Cem Kozar (İTÜ)

“Elit” operayı meydana ve kentliye açmadaki başarısı, kaybolmuş İnönü Gezi’sinin canlandırarak tarihsel bağlama olan duyarlılığı, mevcut otopark alanını Atatürk Kütüphanesi ile buluşturmada ki başarısı, cepheyi sahne olarak değerlendirerek, dokuya hasar vermeden ortaya koymadaki başarısı ile proje ödüle hak kazanmıştır.

DİĞER KATILIMCILAR

S.No: 1, Rumuz: 05253 Adlen Ayla Hilmioğlu, İTÜ Mimarlık Bölümü - Y.Lisans
S.No: 2, Rumuz: 21717 Rüstem Çakmaklı, YTÜ, Mimarlık Bölümü; Güven Çimenoğlu, YTÜ, Mimarlık Bölümü - Y.Lisans
S.No: 3, Rumuz: 80352 Onur Sırma, YTÜ, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği; Kemal Elmas, MSGSÜ, Mimarlık Bölümü
S.No: 4, Rumuz: 17138 Engin Maçoro, İTÜ, Mimari Tasarım Y. Lisans; Berrak Yapıcı, İTÜ, Mimari Tasarım Y. Lisans
S.No: 5, Rumuz: 51711 Pınar Baş, DOKUZ EYLÜL ÜNV. Mimarlık Bölümü, 4.sınıf
S.No: 6, Rumuz: 27139 Aslı Doğan, MSGSÜ, Mimarlık Bölümü; Serhat Özkan, MSGSÜ, Mimarlık Bölümü
S.No: 7, Rumuz: 78195 Gül Yıldırım, İTÜ, Mimari Tasarım Y. Lisans
S.No: 8, Rumuz: 19352 Avşar Karababa, İTÜ, Mimari Tasarım Y. Lisans; Bilge Kalfa İTÜ
S.No: 9, Rumuz: 12876 Ali Derya Dostoğlu, MSGSÜ, Mimarlık Bölümü – 3. sınıf; Orkun Kasap, KOCAELİ ÜNV.,Mimarlık Bölümü – 4. sınıf
S.No: 10, Rumuz: 01682 Onurcan Çakır İTÜ Mimarlık- 3. sınıf
S.No: 11, Rumuz: 38485 Erdoğan Onur Ceritoğlu, İTÜ Mimarlık ve İç Mimarlık; Caner Ölçüşenler İTÜ, Mimarlık Bölümü; Osman Emre Bağatoğlu, İTÜ İç mimarlık Bölümü
S.No: 12, Rumuz: 77878 Meral Yılmaz, BİLGİ ÜNV. Mimari Tasarım Y. Lisans; Hilal Ayaz, GAZİ ÜNV., Mimarlık Bölümü -Y. Lisans; Mürüvvet Gülcan Şahin, GAZİ ÜNV. Mimarlık Bölümü
S.No: 13, Rumuz: 73158 Gürbey Hiz, İTÜ, Mimarlık Bölümü – 4. sınıf
S.No: 14, Rumuz: 42395 Bihter Çelik, İTÜ, Mimarlık Bölümü; Ömer Kıvanç Başak, İTÜ, Mimarlık Bölümü
S.No: 15, Rumuz: 31781 Murat Şahin, YTÜ ,Mimarlık- Y.Lisans
S.No: 16, Rumuz: 09182 Eylem yılmaz, İTÜ, Mimari Tasarım Y. Lisans
S.No: 19, Rumuz: 74083 Özlem Ata, İTÜ, Mimarlık Bölümü - 4
S.No: 21, Rumuz: 53282 Bengihan Fındık, HALİÇ ÜNV. Mimarlık Bölümü
S.No: 22, Rumuz: 24881 Fatma Mayil, MSGSÜ; Perihan Usta MSGSÜ Mimarlık Bölümü; Baran Bilir MSGSÜ
S.No: 24, Rumuz: 11895 Ebru Can, GAZİ ÜNV., Mimarlık Bölümü – 4. sınıf
S.No: 26, Rumuz: 19435 Gülenay Erdem, BİLGİ ÜNV.Mimari Tasarım Y. Lisans; Çiğdem Mahsunlar BİLGİ ÜNV. Mimari Tasarım Y. Lisans
S.No: 27, Rumuz: 00126 Halidun Şenkal İTÜMimarlık Bölümü; Okan Aydoğu İTÜ Mimarlık Bölümü
S.No: 28, Rumuz: 45556 Sina Ödev İTÜ Mimarlık Bölümü; Selcan Karatay İTÜ Mimarlık Bölümü; Beril Sezen İTÜ Mimarlık Bölümü; Turan Altıntaş İTÜ Mimarlık Bölümü; Çağrı H. Zaman İTÜ Mimarlık Bölümü
S.No: 29, Rumuz: 08002 Gizem Kaya, Gülsev Özbelen, ULUDAĞ ÜNV. Mimarlık Bölümü
S.No: 30, Rumuz: 35554 Artan Hysa, BİLGİ ÜNV. Mimari Tasarım Y. Lisans; Jurtin Hajro
S.No: 31, Rumuz: 88888 Özlem Yılmaz, BİLGİ ÜNV.Mimari Tasarım Y. Lisans
S.No: 32, Rumuz: 14117 Rıdvan Emre Öztürk, BİLGİ ÜNV.Mimari Tasarım Y. Lisans; Dilara Teke, İTÜ, İç Mimarlık Bölümü
S.No: 34, Rumuz: 01307 Altan Sinan Cebecigil, İTÜ, Mimarlık Bölümü – 4. sınıf; Sevi Reyhan İTÜMimarlık Bölümü – 4. sınıf
S.No: 35, Rumuz: 32242 Zehra Pınar Sönmez, İTÜ, Mimarlık Bölümü; Deniz Tümerdem İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü; Nazlı Tümerdem İTÜ Mimarlık Bölümü; Benek Çinçik İTÜ İç Mimarlık Bölümü; Nesil Kalenderoğlu İTÜ İç Mimarlık; Pınar Arslan İTÜ Mimarlık Bölümü; Müge Arseven İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü
S.No: 36, Rumuz: 37837 Mert Velipaşaoğlu, BİLGİ ÜNV.Mimari Tasarım Y. Lisans; Didem Yavuz, BİLGİ ÜNV. Mimari Tasarım Y. Lisans; Şebnem Şoher, BİLGİ ÜNV. Mimari Tasarım Y. Lisans
S.No: 37, Rumuz: 232121 Osman Gülseven YTÜ Mimarlık Bölümü - 4 . sınıf ; Turgay Atalı YTÜ Mimarlık Bölümü – 4. sınıf ; Fatih Ertekin MSGSÜ Mimarlık Bölümü – 4. sınıf

JÜRİ AÇIKLAMASI
İstanbul Serbest Mimarlar Derneği, ilke olarak bu kentte olan biten yapısal faaliyetlerin kendi etik sorumluluk alanına da girdiğini düşünmektedir. Bu sorumluluk, işlere birebir sahip çıkmak, çekip çevirmek anlamında değil, daha çok bir sosyal sorumluluk olarak algılanmalıdır. Bu kentte bir çok kez karşılaştığımız oldu bittiler karşısında durmak, görüş bildirmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Genel olarak “yapmayın etmeyin” diye sızlanmak bir işe yaramıyor. Kimileri, “malum çevreler gene itiraz edecek ama…” diyerek bildiklerini okumaya çalışıyorlar.

Yerine ne yapılacaksa artık, AKM’nin yıkılması konusunda da bir çok kez hem bireysel, hem de kurumsal olarak görüşler bildirdik. Ancak, anlaşılır ve pozitif alternatiflerin de kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor bu tür konularda.

Bildiğiniz gibi, İSMD iki yıl önce, SOS-İstanbul üst başlığı altında, Galataport konulu bir öğrenci yarışması daha düzenlemiş ve gene gençlere, mimarlık öğrencilerine bu sorunlu alan ile ilgili görüşlerini sormuştu. Gelen son derece ilginç ve akıllıca çözüm önerilerini ise kamuoyu ve yöneticiler ile olabildiğince, ulaşabildiğince paylaşmıştı.

Konuların gençlerle paylaşılması da çok önemli. Onlardan, yaşam çevrelerine daha ciddi sorumluluklar alarak sahip çıkmalarını, geleceğe dönük çözümler üretmelerini ve görüşlerinin arkasında durmalarını bekliyoruz. Gençler biraz daha bağımsızlar bizlerden, bu nedenle de gerçekten anlamlı “alternatifler” üretebilirler diye düşünüyoruz. Bir diğer amacımız da, kamuoyunu da bu konuda yeniden düşünmeye davet etmek, “bak neler de olabiliyormuş…” dedirtmeye çalışmak.

Burada gördüğünüz AKM hakkındaki önerilerin her biri kendi adına emek ve düşünce ürünü, her biri ayrı ayrı değerli. Hem bu yapıyı koruyarak yaşatmaya devam edebilmek, hem de eksiklerini gidererek yeniden insan sıcaklığına kavuşturmak, çağdaş kültürel etkinliklerin gerçekleşebilmesine yönelik olarak geliştirebilmek için yepyeni, taze, genç, akıllıca öneriler bunlar. Çözüm arayışımıza katılan tüm gençleri kutluyor ve teşekkür ediyoruz. Bu yarışma ile yapmış olduğumuz basit bir sorgulama bile tüm ilgililere, sorunlara gerçekten pozitif düşünce ile, yapıcı olarak yaklaşılınca ne denli olumlu sonuçlar elde edilebileceğini gösteriyordur umarız.

Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi kent üzerinde sözü olan taraflar yani; Yöneticiler, yerel ve küresel yatırımcılar, kentliler, sivil toplum örgütleri ve uzmanlar masaya “kazan-kazan” paradigmalarıyla oturmadıkları ve şeffaf biçimde tartışamadıkları sürece kent üzerindeki çıkar kavgaları keskinleşerek devam edecek. İşte, bu nedenle, bizler de sağlam alternatifler üretmeye ve “kentli de katılmıyor ki…” diyenlerin önüne koymaya alışmalıyız. Bunlar, ülkemizde kent sorunlarının çözümüne alternatifler üreterek katılım adına belki ilk tarihsel denemeler. Sivil toplum’un emekleme döneminde olduğu bir toplum için çok sevindirici şeyler… Göreceksiniz, yakın gelecekte bu tür yöntemlerin kullanımı artacak.

İstanbul yaşadıkça, bir yerlerde SOS vermeye devam edecek gibi gözüküyor bize. Bugün burada, yarın başka bir yerde… İki yılda bir İSMD tarafından –Arkitera Mimarlık Merkezi’nin de katkısı ile- sürdürmeyi umuyoruz bu seriyi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

S.O.S İstanbul Hakkında