2011 S.O.S İstanbul Yarışması Şartnamesi

S.O.S İstanbul Mimarlık Öğrencilerine Açık Fikir Projesi Yarışması Şartnamesi Kuşdili Çayırı ve Çevresi Yeniden İşlevlendirme Sürecine Alternatif Çözümler

Konu
İSMD, toplumun karşısında çağdaş, kent ve kentli yararına alternatif projeler ile çıkmanın öneminin bilincindedir. Bu bağlamda, projeler üretmenin ve tartışmanın ise uygar ve aydın olma sorumluluğunu taşıyan tüm mimarlar için önemli bir görev olduğunu düşünmektedir.

İSMD, bu yapıcı görevin, öncelikle gençliğe ait olduğu düşüncesiyle, KUŞDİLİ ÇAYIRI’nı İstanbul’un ve Kadıköy’ün çağdaş kent yaşamının gereksinimlerine cevap vererek bu alanın tekrar değerlendirilmesi konusunun tartışılması, düşünceler üretilmesi ve bu süreçlerde mimarlık öğrencilerinin etkin rol almalarını sağlamak amacıyla bir fikir projesi yarışması açmaya karar vermiştir.

Amaç
Bu amaçla KUŞDİLİ ÇAYIRI’nı İstanbul’un ve Kadıköy’ün çağdaş yaşamına tekrar kazandırmak, aynı zamanda İstanbul’un tarihine sahip çıkmak hedeflenmektedir.

Kurbağalıdere’deki kurbağaların sesini, üzeri örtülü kafeslerdeki saka, iskete, florya kuşlarına dinleterek, onların kanarya gibi “makara çekmesini” sağlayan kuşbazların, bu olaydan dolayı “Kuş Dili” adını verdikleri bu çayır, en az 100 yıldır Kadıköy tarihinde yer almaktadır. Kadıköylüler, 1900’lü yılların başında buradaki dere kenarında “piyasa yaparlar”, diğer taraflarda piknik, panayır gibi etkinliklerde bulunurlardı. Daha sonra uzun yıllar Bayram Yeri olarak da kullanılmış olan bu çayırda Fenerbahçe Spor Kulübü Lokali, Hamdi’nin Gazinosu, Tramvay Deposu olarak bilinen hangarda Kuşdili Sineması gibi önemli sosyal tesisler vardı.¹

1960’lı yıllardaki bayramlarda, futbol sahasının bulunduğu alana bayram yeri kurulurdu. İp cambazları, asılarak kayılan teleferik, kiralık at, kayık salıncaklar, dönme dolap, halka atmacı, ruletçi, kaleye şut attırmacı, sihirbaz, tiyatro gibi gösteri çadırları ile yiyecek-içecekçilerin bulunduğu bayram yeri, 1900’lü yılların ilk yarısında bugün Halit Ağa Caddesi’ne dik gelen Bayram Yeri Sokağı etrafındaki boş alanda kurulurdu.²

1970’li yılların başlarına kadar ilk önce Yeldeğirmeni’nde sonra ise Söğütlüçeşme Caddesi’nde haftada 2 gün kurulan pazar, 1980’li yıllarda Kuşdili Çayırı’na alındı. Kuşdili Çayırı o yıllarda koruluk ve çayırlık özelliğini henüz kaybetmemişti. Pazar yeri kurulmaya başlandıktan sonra, ağaçların yok olduğu ve tabanının da betonlaştığı bu alan giderek çayırlık ve koruluk özelliğini kaybetmeye başladı.³

Kadıköy için çok önemli tarihi anıları olan bu alanı, günümüzde hiç kimsenin koruluk ve çayırlık olarak hatırlamaması üzüntü vericidir. Bu bağlamda Kuşdili Çayırı sadece Doğal SİT değil aynı zamanda Tarihi SİT olarak da değerlendirilmelidir. Çevresinde bulunan Kurbağalıdere, Yoğurtçu Parkı gibi değerlerle birlikte bu alanın günümüzde Kadıköy halkı için tekrar bir çekim merkezi ve rekreasyon alanı haline getirilmesi ana amaç olmalıdır.
*¹ ² ³ ARİF ATILGAN, Arkitera.com, 28 Eylül 2007

Yarışmacılardan İstenilenler
Şu anda ortasında yoğun bir trafik akışı bulunan ve beton bir otoparka dönüşmüş olan alanın, tekrar Kadıköylülerin nefes alacağı, toplanacağı, eğleneceği ve sanatsal faaliyetlerin, çeşitli aktivitelerin düzenleneceği bir rekreasyon alanına dönüştürmek yarışmanın konusudur.

Bu nedenle Kuşdili Çayırı’na ilk önce yakın çevresindeki Kurbağalıdere, Yoğurtçu Parkı ile birlikte Kentsel ölçekte öneriler geliştirilmeli, trafik akışı, çayırı rahatsız etmeyecek bir çözüme kavuşturulmalıdır. Otopark sorunu çözülmelidir.

Kuşdili Çayırı ölçeğinde ise tarihteki, gezinti, eğlence ve toplanma yeri özelliklerini, çağdaş anlamda tekrar kazandıracak kullanım önerileri ve mimari çözümler geliştirilmelidir.

Şu anda itfaiye binası olan eski Tramvay Deposu korunarak yeni işlev verilmelidir.

Yarışma projelerinde:
1/2000 ölçeğinde;
Kurbağalıdere, Yoğurtçu Parkı vs. gibi önemli çevresel odaklarla birlikte düzenleme önerileri,
Trafik akışlarının düzenlenme çözümleri,
Yakın çevre ve çayır çevresindeki yerleşimlerin çeşitli kullanım değişikliği ve dönüşüm önerileri.
1/500 ölçeğinde;
Kuşdili Çayırı’nın yukarıda bahsolunan amaçlara uygun olarak tekrar düzenleme ve kullanım önerileri, mimari, peyzaj çözümleri,
Mevcut itfaiye binasının korunarak işlevlendirilmesi,
Çayırlık ve Kurbağalıdere’nin tekrar canlandırılması için öneriler, Olmalıdır.

Yarışmacılar önerilerini anlatacakları çeşitli 3 boyutlu sunum, plan, kesit, cephe, detay çizimlerini yapacaklardır.

Önerileri ile ilgili mimari proje raporu sunum paftaları üzerinde yer alacaktır. Yarışmacılara Verilen Belgeler
- 1/5000 ve 1/1000 tif haritalar
- 1/5000 yakın yarışma çevresi
- 1/2000 yarışma sınırı
- 1/5000 hava fotoğrafı

Önerilen Bazı Okumalar
http://www.habervesaire.com/haber/1463/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AnyaOPXLWj8J:www.arkitera.com/k241-kusdili-cayirindan-animsamalar.html+Arif+At%C4%B1lgan+Arkitera+3+Ekim+2008&cd=4&hl=tr&ct=clnk&gl=tr&source=www.google.com.tr
http://www.arkitera.com/k241-kusdili-cayirindan-animsamalar.html http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4UkB3A090GoJ:www.yapi.com.tr/Haberler/arif-atilgan-esas-konu-tarihi-kusdili-cayiri-ve-korulugunun-korunabilmesi_66059.html+Ku%C5%9Fdili+%C3%87ay%C4%B1r%C4%B1&cd=4&hl=tr&ct=clnk&gl=tr&source=www.google.com.tr

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’deki Mimarlık Fakülteleri’nin Mimarlık Bölümlerinde kayıtlı olan ve yarışmanın ilan tarihinde mimarlık lisans öğrencisi olanlar katılabilir. Mimarlık lisans öğrencisinin ekipbaşı olması koşulu ile, farklı disiplinlerden lisans öğrencileri (şehir plancısı, peyzaj, vs.) ile karma ekipler oluşturulabilir. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Kimlik
- Teslim edilecek paftaların sağ üst köşesine, 1 cm x 4 cm.lik alan içinde beş rakamlı rumuz yerleştirilecektir. Aynı rumuzun CD üzerine de yazılması gerekir.
- Aynı rumuz, kapalı bir kimlik zarfının üzerine de yazılacaktır. Bu zarf içinde, katılan öğrencilerin isim, adres ve diğer iletişim bilgileri yanı sıra hangi okulda okudukları bilgisi ve ekibin en az bir üyesine ait, okuduğu okuldan alınmış 2011 yılı tarihli resmi bir tanıtım belgesi bulunacaktır.
- Ödül kazananların kimlik zarfları açılacaktır.
- Ayrıca zarfların üzerinde “Açılabilir” ibaresi olanların kimlikleri açılacaktır.
Yarışma İçin Başvuru
Yarışmaya katılmak isteyen mimarlık öğrencilerinin 15 Kasım 2011 Salı günü, saat 17.00’ye kadar İstanbulSMD’nin “Miralay Şefik Bey Sokak, No:13/2, Gümüşsuyu, Taksim, İstanbul” adresine giderek ya da www.ismd.org.tr adresindeki formu doldurarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Projelerin Şekli ve Teslim Yeri
Projeler 5 adet A1 pafta ve dik doğrultuda asılacak şekilde düzenlenecektir. Kimlik zarfı, CD ile birlikte, İstanbulSMD’nin “Miralay Şefik Bey Sokak, No:13/2, Gümüşsuyu, Taksim, İstanbul” adresine, 15 Kasım Salı günü, saat 17.00’ye kadar, sıra numarasını da içeren bir “alındı” makbuzu karşılığında teslim edilecektir. Projelerin kargo ya da posta ile gönderilmesi durumunda, verilen gün ve saate kadar gelen projeler dikkate alınacaktır.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın ilanı ve şartname ile eklerini içeren web sitesinin açılışı: 2 Mayıs 2011 Pazartesi Soru Sorma Termini: 10 Ekim 2011 Pazartesi
Yanıt Verme Termini: 17 Ekim 2011 Pazartesi
Yarışmaya Başvuru ve Projelerin Teslimi: 15 Kasım 2011 Salı günü, saat 17.00’ye kadar
Sonuçların ilanı jüri değerlendirmesi tamamlandıktan sonra www.ismd.org.tr ‘de yayınlanacaktır. Ödül töreni, sergi açılışı ve kolokyum-panel tarihi de www.ismd.org.tr‘de ilan edilecektir.

Danışman Jüri Üyesi: Umut İNAN
Jüri Üyeleri:
Gürhan BAKIRKÜRE
Umut İYİGÜN
Ali MUSLUBAŞ
Yavuz Selim SEPİN
Yalçın TÜRKDOĞAN
Yedek Jüri Üyeleri: Lütfü ÜNVER
Raportör: Dilek SAFER

Ödüller
Yarışma sonucunda, yarışmanın birincisine 5000 TL, ikincisine 4000 TL, üçüncüsüne 3000 TL. ve 5 mansiyonun her birine 2000’er TL ödül verilecektir. Birinci olan proje sahip/lerine özel ödül olarak ayrıca 3000 Euro bedelli Interrail ile Avrupa gezisi armağan edilecektir.

Sergi, Kolokyum, Panel
Konunun kamuoyu ile paylaşılmasının önemine inanan İstanbulSMD, yarışmanın sonuçlandırılmasının ardından projelerin sergilenmesi, serginin açılışı, konunun yarışmacılar ve kamuoyu ile tartışılması için, olabildiğince geniş katılımlı bir kolokyum tasarlamaktadır.

Soru ve Yanıtlar
Şartname, yarışmacılara verilen belgeler ile ilgili ek bilgi ve tüm sorular için iletişim platformu olarak www.ismd.org.tr kullanılacaktır. Yarışmacılar, yarışmaya ve şartnameye ilişkin sorularını 10 Ekim 2011 Pazartesi gününe kadar www.ismd.org.tr/ adresine bırakabilecekler, yanıtlara ise 17 Ekim 2011 Pazartesi tarihinde aynı adreste yer verilecektir. Şartname Yarışmaya katılmak isteyenler, şartnameyi İstanbulSMD’nin web sitesi www.ismd.org.tr’nin ana sayfasında yer alan S.O.S İstanbul logosunu tıklayarak edinebilirler.

Yarışma Ekleri
Kuşdili ve çevresinin haritası
Projeye konu olan alanların görselleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

S.O.S İstanbul Hakkında