2010 S.O.S İstanbul Yarışması Şartnamesi

S.O.S İstanbul Mimarlık Öğrencilerine Açık Fikir Projesi Yarışması Şartnamesi Küçüksu ve Çevresi Yeniden İşlevlendirme Sürecine Alternatif Çözümler

Konu
İSMD, toplumun karşısına çağdaş, kent ve kentli yararına alternatif projeler ile çıkmanın öneminin bilincindedir. Bu bağlamda, projeler üretmenin ve tartışmanın ise uygar ve aydın olma sorumluluğunu taşıyan tüm mimarlar için önemli bir görev olduğunu düşünmektedir.
İSMD, bu yapıcı görevin, öncelikle gençliğe ait olduğu düşüncesiyle, Küçüksu Çayırı’nı İstanbul’un çağdaş kent yaşamına katılması konusunun tartışılması, düşünceler üretilmesi ve bu süreçlerde mimarlık öğrencilerinin etkin rol almalarını sağlamak amacıyla bir fikir projesi yarışması açmaya karar vermiştir.

Amaç
Bu amaçla Küçüksu Çayırı’nı İstanbul’un çağdaş yaşamına katmak, İstanbul’un tarihe sahip çıkma kaygısının ilk basamağıdır. Göksu yöresi daha Osman Bey döneminde Bizans başkentinin Asya yakasını tutmuş olan Türklerin Fatih’ten çok önce İstanbul’u fetih çabalarının ilk göstergesi olan Yıldırım Bayezid’in yaptırdığı Anadolu Hisarı’nı içerir. Bu pitoresk yapı İstanbul’da bugün ayakta duran ilk Türk yapısıdır.

Herhangi bir kentin tarihi statüsünde var olmaya devam eden böyle bir fiziksel öğe kuşkusuz ulusal bir değer taşır. Kaldı ki Anadolu Hisarı, İstanbul tarihi boyunca kent yaşamında varlığını korumuştur. Bunun fiziksel nedenlerinden biri bu çevrenin Boğaziçi’nin ortalama 50 km2’lik alanı içinde iki dere içeren en güzel ve en büyük düzlük olmasıdır. Topografik olarak bu iki derenin çevirdiği düz alan ki bir yanı doğrudan yalı boyu olmaktadır, ortalama 3750 dönümlük bir alandır. Anadolu Hisarı kasırları nedeniyle bu düzlüğü bugünkü Küçüksu Kasrı arkasına isabet eden bölümü ve olasılıkla daha geniş bölümü 18. yy.da 1. Mahmut kasrının büyük bahçesiydi. Bugünkü Küçüksu – Göksu çayırının büyük ağaçları bu Hünkâr Kasırlarının bahçelerinden kalmadır.

Bilinen bütün İstanbul tarihi boyunca, Justinianos döneminde var olabilecek bir saraydan başlayarak burası Boğaziçi’nin en güzel yeşil alanı idi. Köprü inşaatlarının şantiyeleriyle çökertilen bu tarihi mesire yeri, doğal güzelliğin çok ötesinde Yıldırım’ın Anadolu Hisarı, Fatih’in Hisar Peçesi adı verilen surları, Küçüksu Kasrı, Mihrişah Sultan Çeşmesi ve Boğaz’ı süsleyen eski yalıların bu kıyıda Kandilli’den Kanlıca’ya uzanan varlığı ile daha da değer kazanan bir kent parçasıdır. Bu kadar açık tarihi statüsüne karşılık bugün bu çayırın içinde bulunduğu durum sadece mimarların değil, fakat tarihi bilinci olan her İstanbullunun dertlenmesi gereken bir tarih ve kentsel çevre sorunudur.

Yarışmanın amacı tarihî verileri değerlendiren Küçüksu Çayırı’nı bir estetik ve işlevsel bütün olarak yeniden kent yaşamına katmak, genel kent imgesine 1400’de bir hisar yapılarak katılmış bir tarihî olgunun kent bilincine işlenmesini sağlamak ve Boğaz’ın en güzel doğal ve tarihî sitini, tarihine ve halkının günlük yaşamına kazandırmaktır.

Yarışmacılardan İstenilenler
Boğaz kıyısına açılan yeşil vadilerin kentli kullanımına açık yaşam alanlarına katılması ile korunmalarının sağlanması kentin doğal coğrafyasının gelecek kuşaklara aktarılması önemli olmaktadır. Tarihsel ve doğal verilere saygı ile aidiyet duygusunun, kültürel belleğin uyarılması, kentlinin yaşamına katkısı, çağdaş kentli kimliklerinin oluşumuna katkı sağlayacağı düşünülen yeşil ile Boğaz kıyısının buluştuğu bu alanların varlıklarının sürekliliği kent tarihi açısından önemli olmaktadır. Bu nedenle;
Yarışma projelerinde,
· Küçüksu Çayırı ile derelerin Boğaz kıyılarına bağlanmasını sağlayacak yeşil alanların düzenlenmesi,
· Dere kıyı kesimlerinin, Küçüksu Çayırı dahil aktif yeşil alan olarak kullanımı ile kişi başına düşen yeşil alan oranını artıracak planlama önerileri,
· Deniz ve kara araçlarının yeşil alana ulaşımı ve otoparkların düzenlenmesi,
· İnsanların güvenli yaşam alanları için gerekli olan servis birimleri ile yaya ulaşım yollarının plan çözümleri,
· Boğaz kıyı kesiminin aktif olarak kullanımının sağlaması,
· Mevcut tarihî binalar ile Küçüksu iskelesinin işlevlendirilmesi, yeşil alanlarını bir öğesi olarak değerlendirilmesi yarışmacılardan beklenmektedir.

Yarışma alanı içinde bulunan Marmara Üniversitesi Spor Akademisi yerleşkesinin gelecekteki konumu yarışmacılara bırakılmıştır.

Genç mimar adaylarının projelerindeki konuya bakış açıları, kıyı kullanımı ve yeşil alan tasarımları üzerindeki önerileri İstanbul kentinin çok değerli bu bölgesinin çevresindeki yapılaşmalara ve yerel yöneticilere yön gösterebilir nitelikte olması beklenmektedir.

Yarışma alanının sınırları ekli haritanın üzerinde işlenmiştir.

Yarışmacılara Verilen Belgeler
- Harita (dijital ortamda).

Önerilen bazı okumalar
“İstanbul Mekânlar ve Zamanlar”, Cahit Kayra, Ak Yayınları, İstanbul, 1990 (Kent tarihine değgin harita ve görseller).
“İstanbul Bir Kent Tarihi”, Doğan Kuban, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, 1996 (Kent tarihine değin).
İstanbulSMD / www.ismd.org.tr‘de verilen belgeler ve fotoğraflar.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’deki Mimarlık Bölümlerinde kayıtlı olan mimarlık lisans öğrencileri katılabilir. Yarışmacı ekip içinde en az bir kişinin bu koşulu yerine getirmesiyle, farklı disiplinlerden yüksek öğrenim öğrencileri ile karma ekipler oluşturulabilir. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Kimlik
- Teslim edilecek paftaların sağ üst köşesine, 1 cm x 4 cm.lik alan içinde beş rakamlı rumuz yerleştirilecektir. Aynı rumuzun CD üzerine de yazılması gerekir.
- Aynı rumuz, kapalı bir kimlik zarfının üzerine de yazılacaktır. Bu zarf içinde, katılan öğrencilerin isim, adres ve diğer iletişim bilgileri yanı sıra hangi okulda okudukları bilgisi ve ekibin en az bir üyesine ait, okuduğu okuldan alınmış 2010 yılı tarihli resmi bir tanıtım belgesi bulunacaktır.
- Yalnızca ödül kazananların kimlik zarfları açılacaktır.

Projelerin Şekli ve Teslim Yeri
Projeler 2 adet A1 pafta ve dik doğrultuda asılacak şekilde düzenlenecektir. Kimlik zarfı, CD ile birlikte, İstanbulSMD’nin “Miralay Şefik Bey Sokak, No:13/2, Gümüşsuyu, Taksim, İstanbul” adresine, 14.06.2010, Pazartesi günü, saat 17.00’ye kadar, sıra numarasını da içeren bir “alındı” makbuzu karşılığında teslim edilecektir. Projelerin kargo ya da posta ile yapılacak gönderilmesi durumunda, verilen gün ve saate kadar gelen projeler dikkate alınacaktır.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın ilanı ve şartname ile eklerini içeren web sitesinin açılışı: 5 Nisan 2010 Pazartesi
Soru sorma termini: 26 Nisan 2010 Pazartesi
Yanıt verme termini: 30 Nisan 2010 Cuma
Projelerin teslimi: 14 Haziran 2010 Pazartesi
Sonuçların ilanı, ödül töreni, sergi açılışı ve kolokyum-panel: 21 Haziran 2010 Pazartesi


Danışman Jüri Üyesi: Doğan KUBAN

Asli Jüri Üyeleri:
Kerem ERGİNOĞLU
Ersen GÜRSEL (Başkan)
Doğan HASOL
Cem SORGUÇ
Aydan VOLKAN

Yedek Jüri Üyeleri: Hasan ÇALIŞLAR
Raportör: Dilek SAFER

Ödüller
Yarışma sonucunda, yarışmanın birincisine 3000 TL, ikincisine 2500 TL, üçüncüsüne 2000 TL. ve 3 mansiyonun her birine 1500’er TL ödül verilecektir. Birinci olan öğrenciye özel ödül olarak ayrıca Interrail ile Avrupa gezisi armağan edilecektir.

Sergi, Kolokyum, Panel
Konunun kamuoyu ile paylaşılmasının önemine inanan İstanbulSMD, yarışmanın sonuçlandırılmasının ardından projelerin sergilenmesi, serginin açılışı, konunun yarışmacılar ve kamuoyu ile tartışılması için, olabildiğince geniş katılımlı bir kolokyum tasarlamaktadır.

Soru ve Yanıtlar
Şartname, yarışmacılara verilen belgeler ile ilgili ek bilgi ve tüm sorular için iletişim platformu olarak www.ismd.org.tr kullanılacaktır. Yarışmacılar, yarışmaya ve şartnameye ilişkin sorularını 26.04.2010 Pazartesi gününe kadar www.ismd.org.tr/ adresine bırakabilecekler, yanıtlara ise 30 Nisan 2010 Cuma tarihine kadar aynı adreste yer verilecektir.

Şartname
Yarışmaya katılmak isteyenler, şartnameyi İstanbulSMD’nin web sitesi www.ismd.org.tr’nin ana sayfasında yer alan S.O.S İstanbul logosunu tıklayarak edinebilirler.

Yarışma Ekleri
İstanbul'un DWG formatında haritası
Projeye konu olan alanların görselleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

S.O.S İstanbul Hakkında